Kārls Perbānds, kunsteniks

Kārls Perbānds, Ruīna prei jūrjan, 1857 m.

En 1832 m. zallawas 12 d. gimma Kārls Perbānds (miksiskai Carl von Perbandt) en Langjakāimas (Langendorf) dwarru, wāras prūsiskas sēimjas kunsteniks.

Kārlas Perbāndas māldaisi sestrā Linna Perbānda dīgi bēi kunsteniki. Perbāndai ast warā prūsiska auktumma seimī, kawīda pertikka ezze Kwēdinawas Sklādan (zūrgi 1200-1261 m.), iz Semban.

Zūrgi 1870 m. Kārls kliptinai aujāja iz Prūsan, palaīduns swāise sēimjan, gennan be malnīkans be praskīja en Amērikan, kwei giwīja bohēmiskai sen kittans kunstenikans.

Tenesse gennai aulaūwusjai, en 1903 m. tāns jāt etwārtai en Prūsan kwei buwinna en Nāmgistai (Nahmgeist), Paguddi.

Sembas jūrjas krānts. Wakkars prei Rūsjans
Pawīda prei Nāmgistan
Būrwalks en zēiman
Klentis, 1886 m.
Kāimeni, 1907 m.
indiānisks lisks