Kārls Knāufs, Niddas kunsteniks

Kārlas Knāufas buttan en Niddai prei Purwīnan

1893 m. zallawas 13 d. gimma Kārls Knāufs (miksiskai – Carl Knauf) en Bad Godesbergu (Zēimiskas Rēinas Westfālija), Niddas kunstas kolōnijas kunsteniks – wēlas impressionismas pertreppeniks. En 1920-40 mettans K. Knaufs bēi aīns iz ukapōpularaisins Niddas kunstenikans.

En 1917 m. tāns wedduns gennan Prīdelin Rifenštāilin iz Gudānitan. En 1918 m. pirman rēizan tāns perjāja en Niddas kunstas kolōnijan. En 1921 m. K. Knāufs perjāja en Kunnegsgarban be buwinna en Trākaimu. Be en 1921 m. tāns ōrganiziwuns swāise pirman izsadīnsnan en Kunnegsgarbas kunstas ūnijai. En 1928 m. be en 1932 m. K. Knāufs bēi pagattawinuns swāise persōniskans izsadīnsnans en Mēmelei. En 1931 m. K. Knāufs zēiduns buttan en Niddai, na kāpan prei Purwīnan, nitāli ezze Tōmas Mannas buttu, be praskīja en Niddan. Tētet K. Knāufs bēi pirms iz kunstenikans kas zēiduns buttan en Niddai be pagaūwuns stwen buwīntwei. En tenesse buttu bēi naseīliska atmōsfera. Tāns subs spārts rettai gūbi en perōniskans Kunstas kolonijas ebtiksenjans – karwaūkai tenesmu ni padīngus. Tēt dīgi en Niddai tāns be aulaūwuns en 1944 m.

Zukkauniska witinni prei marrjan

Kursiskas witinnis en ankstāinas swāikstu, Nidda, 1920 m.

Āldjas na krāntan, 1930 m.

Witinni en saūlis swāikstu, 1930 m.

Zukkaunikan āustjan

Kursiskas witinnis sen kraīsan prei krāntan, 1930 m.

witinnis en marrjai

Prei warmjan buttan en marrei

Zukkaunikan buttan prei marrjan, 1920 m.

Pawīda en marrjan prei Purwīnan

Swāikstan kīrsa zigzdan be marrjan

Kāimas gatwi en Niddai

Kāims prei marrjan

Malūns

Pawīda sen wētras malūnan, 1930 m.

Stubba en saūlis swāikstu, 1938 m.

Prei Sembas krāntan

Mēmelis āustjan

Ladāi, plūjantjai en marrjan pa zēimas kanālan

Kāims an Ālpimans