Ērnsts Bīskaps-Kulms, kunsteniks

Staggaran senrīnktajs, 1908 m.

En 1870 m. pāljas 13 d. gimma Ērnsts Bīskaps-Kulms (miksiskai Ernst Bischoff-Culm) en Kulmu, kunsteniks.

Tāns makinna si en Ēlbingu.

1888 m. pagaūwa studītwei en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai be jadātwei en Niddas kunstas kolōnijan.

Ezze 1901 mettu izsadinna swāise dēlans en Kunnegsgarbu.

Staggaran senrīnktajas en Kāpamans
Māldan pāran
Neikaūwintjai
Mergīka
Māti be malnīks en wētrai
Mergīkas
Iz dēlan