Ēriks Bērends, kunsteniks

Ēriks Bērends

En 1899 m. lapkrūtjas 13 d. gimma Ēriks Bērends (miksiskai – Erich Behrendt) en Wēlawai, kunsteniks.

En 1918 m. pagaūwa studītwei en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

1924 – 1939 m. kāimalukiwuns en Niddas kunstas kolōnijai.

Wēlawa en zēiman. Medjazāgetawa prei Alnas appin. 1930 m.

Mergā kneipintī undan Welidēinas ankstāinai


Ilgisnā


Mes pēdimai Welidēinas undan


Kummetjai en bulwin laūku


Zēimas tautāspawida


Kunnegsgarbas kaupikki


En Kunnegsgarbas zukkan kāupu


Pa marrjas laddan


Kurpeniks


Subapōrtretan


Jārmarks


Jārmarks


Ē. Bērendas izsadīnsna en Prūsas kultūris centru en Ellingu en 2015 m.
Ē. Bērendas ilustrācijas en laiskammans