Ēdwins Perkūns

Ēdwins Perkūns ast “braīdjan kunsteniks”

1861 m. zallawas 23 d.  gimma Ēdwins Perkūns (miksiskai Edwin Perkuhn) en Lizettawai, prei Seīlawas pelkin (Nātanga), prūsisks kunsteniks. Tāns bēi waīsts kāigi “braīdjan kunsteniks”. Tenesse prūsiskai pirzdaunikai Perkūnai perjāja en 19 mts. (zūrgi 1859 m.) iz Bartan – tenēi buwinna en Bartai sirzdau Bartanstaban be Rāistanpilin – en būrwalku Hartels (?Kārtels), kawīdan Perkūnan seimī turēi ezze 1345 mettu. Ēdwinas Perkūnas māti ast Hulda Pannke. En 17 mts. Perkūnai prei Rāistapilin turēi gintuns sen emnins Matern (?Māteris), Meding (?Mediniks/?Medingis). En 1858 m. Ēdwinas Perkūnas wāraisjai dabber buwinnusis en Bartai ( tenēi pattinusis si en 1858 m.).

1. Hartels be deiktāi kwei Perkūnai buwinna en 14-19 mts. en Bartai
2. Lizettawa be Stākaimas ebzūrgiskan kwei Perkūnai buwinna en 19-20 mts. en Nātangai


1886 – 1890 m. Ē. Perkūns studīwuns si en Kunnegsgarbas Kunstas Akadēmijai.

1890 – 1891 m. tāns buwinna en willai Perkūns prei Stākaimu.

1890 – 1900 m. Perkūns bēi glaubāwuns tūlan bildjans sen motīwans iz Seīlawas pelkin.

1897 m. tāns wedduns gennan (Lotte Mendthal), tenneses wāraisjai turēi likkerjas-pīrgalas fabrīkin en Kunnegsgarbu.

1928 m. Perkūnas seimī praskīja en Čīlin.

1936 m. perjāja en Mikskātautan (Dießen am Ammersee). 1943 m. aulaūwuns. Pa karjaūsnan tenesse bildjans turēi dwāi tenesse dukteris.

Ē. Perkūns, sēntjai arwis prūss, wīda Prūsan kāigi palwin – Ukapirmas plattibin pra Braīdjas simbōlisman. Ka būlai interessanti waīstun ezze Perkūnas sēimjan: anga tenēi, prūsai, gimmusis en 19 mts., waīdusis ka zenli emmens Perkūns; anga tenēi waīdusis, kāi sta ast prūsiskas dēiwas emmens? Ezze malnīkistai Ē. Perkūns mazīlai widātun Seīlawas pelkin, ka ast Nātangas sēran, swenta plattibi, kawīda en 19 mts. prūsu arwiskai mazēi aktīwitun spārts wārans archetīpiskans klādans.

Kittapausiskai, deīktan enkwendau Perkūnai praskīja en 19 cent. – Lizettawa be Stākaims – lānza sūit taūwu prei Nātangas Rāmawan. Ezze Stākaimu (be ezze Perkūnas willai) ast 2 km ērgi Paskaitan kāiman be zūrgi 5 km ērgi Patallan kāiman, sirzdau kawīdans turēi būtwei Nātangas Rāmawas swentāinan. Mes ni waīdimai kasse paggan seimī praskīja iz Bartan, kwei turēi swāise kāiman zūrgi 500 mettans (14-19 mts.), adder stwi prei Stākaiman en willai Perkūns tenēi turēi īr parkan sen mauzolējan be stātuwans. Teinū iz auīmsenjas šisse parkas atmosfera perwaidinna surrealistiskai.

Mauzolējs, Willa Perkūns, zūrgi 1920 m.

Mauzolējs, Willa Perkūns, zūrgi 1920 m.

Pawīda en pelkin sen braīdjan

Braīdis en sillas pawīdai

Braīdis en kāpamans

Sillinas bētan en meddju

Braīdis en kāpamans

Pawīda en garrjans be weisijjans prei kāiman, 1889 m.

Paīmenini sen kammistjans

Ōlandiska pawīda sen wētras malūnan

Kweitjāi en weisijju prei appin

Krānts

Gals en garbammans

Mergīka en etwertai langstai