Alfrēds Rītdorfs, kunsteniks

Kursiskas witinnis


En 1912 m. lapkrūtjas 18 d. gimma Alfrēds Rītdorfs (miksiskai – Alfred Rietdorf) en Gumbinnei, kunsteniks.

Makinna si en Gumbinnis Prīdrikas skūlei. En 1925 m. Prīdrikas skūlis glaubāsnas makinnewis Gjōšs senrīnkuns malnīkans, sen kawīdans tenēi pintegaūwa pa Wangrappin be kittans deīktans prei Gumbinnin, turēi liskans sen lapeīnans be glaubāi dabban. Tēt A. Rītdofs erzināwuns si sen kunstan.

En 1930 m. daggan A. Rītdorfs pintegaūwa sen welsipēdan iz Gumbinnin en Kursjan Kāpans be buwinna en Rusītjamans be Pilkāpai. Tāns migīwuns na kraīsan sen zukkenikans be ni kwaitīwuns naktaūtwei buttai. Be glaubāwuns. Wēlais dīgi kāimalukiwuns si en Niddas kunstas kolōnijai.

En 1931 – 1933 m. studīwuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1936 m. dēlai en Lēipcigas teāterju.

En 1943 m. A. Rītdofs zuwwa prei Stalingrādan. Tāns jāu juttuns gallan be peisāwuns en 1943 m.: “Māise gīwata bēi per tēikan/teikāsnan, adder as ni dāwuns Dēiwu westun men, beggi as subs kwaitīwuns aulemtun swāise dalljan. As kwaitīwuns aupaltun pintin prei subban Dēiwan. As nadruwēi, kāi māise gīwata be teinū māise gals wīrst būwuns wēisjawingis…

Tāns bēi tēr 31 mettans wāran.