Alfrēds Partikels, kunsteniks.

 
Alfrēds Partikels, 1934 m.

Alfrēds Partikels, 1934 m.

1888 m. spallinas 7 d. gimma Alfrēds Partikels (miksiskai – Alfred Partikel) en Galdapei (prei Ramīntas Graūdenins), kunsteniks. Makinnun si en Sitkaimas be Pilkalnjas skūlei be en Instrāpilis gimnāziju.En A. Partikelas delammans senkalsāi si ekspresiōsmas be nawwas pawīstiskas (Neue Sachlichkeit) glaubāi. En rēizans tenesse tautāspawida turri māgiskas reāliskas glāubans.

En 1905-1907 m. studīwuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1911 m. etwartinnuns si en Pilkalnjan.

En 1914-1918 m. immuns delīkan en Pirmai Swētas Karjaūsnai.

Alfrēds Partikels, 1921

En 1921 m. pattinuns Dorotējan Kjōrtin, kawīda turēi buttan prei Baltijas jūrjan en Ārenshōpu (Pamarri, prei Rjūgenan), kwei A. Partikels buwinnuns ezze 1921 mettu be turēi swāise studdijan.

En 1929 m. A. Partikels pastāi per Kunnegsgarbas kunstas akadēmijas profesōran.

En 1945 m. wassarinas mēnsin tāns (ēmperi sen Ēduardan Bīšofan) bēguns iz Prūsan sen welsipēdan en Pamarrin – en Ārenshōpan.

1945 m. spallinas 20 d. augūbi krimmautwei en Ārenshōpas ebzūrgisku be iznīkuns. Ērgi teinū tāns ni aupalts.

 

Tautāspawida sen warīstin, 1920

Spaktaūtajas prei jūrjan, 1926

En Darsas meddju

Ankstā wassara

Prei Ārenshōpas marrjas krāntan

Prei wārmjan buttan, 1925


Garrjan

Pāran sen sunnjan, 1926

Niddas zukenīkas tinklāi, 1939

Pawīda en marrjan sen gennan be tīnklan

Pawīda en marrjas krāntan sen dēlantins en laūku gennans, 1929

Pawīda pra studdijas langstan en Ārenshōpu en 1935

Prei krāntan en Warnemünde, 1929

Swenta seimī

Aumests sūns, 1920

Prei kraīsan kupstan, 1919

Kursiska witinni, 1923

Enplūjantjai en Kunnegsgarbas āustjan, 1932

Pawīda en Kōtkas āustjan, Sōmija, 1922

Pamarris pawīda en krāntan sen zukenīkan buttan be laīwans, 1934

Paīmens sen swinnistjans, Aumests sūns, 1931

Wassaras tautāspawida prei Ārenshōpan

Pawīda en būrwalkan, 1929

Tautāspawida sen klentins be buttans

Ausāinan mettasimtan, 1924

Dāma en Parīzis kafēbutu, 1920

En balkōnu

Genā be malnīks, 1933

Wizīti

Kummetini sen dwāi wāzins, 1920

Jajiks na zirgan, 1919

Meklenburgas tautāspawida

Bētan prei marrjan, 1929

Ainaseīlingis būrwalks, 1937

Kāpa, 1924

Gailā tautāspawida. Balgā. 1934

Ārenshōpas marrjas weisijjai, 1945

Kāimiska elegīja, 1919

Dēlantjai en laūku, 1939

Kummetis en wassaran, 1939

Fabrīki per garrjabs, 1919

Pāljas mēnses saūli, 1940

Pawīda en krīdas wālas, 1945

Zēimas pints en Lowenhagenu, 1940

Tautāspawida sen malūnan

En meddjas tankisku, 1936

En meddjas tankisku, 1936

Pawīda sen malūnan be buttans, 1923

Prei Kunnegsgarban, 1933

Prei Kunnegsgarban, 1940

Prei Tēwelkāiman (Galdapi), 1936

Nagā genā, 1911

Nagā genā ezze rīkisnai

Dadantī māti

Prei krāntan, 1930

Na aūktan krāntan, 1930

Bāngas, 1939

Tautāspawida pa galīmbasmu dāngu, 1930

Tautāspawida sen klentins, 1933

Tīrpuns snāigs en Mazūramans, 1938

Zemmawas tautāspawida
Trīs gennas sen kammistjans

Tusnā dabba sen krāgan be wāzin, 1924

Sauliskweitjāi en nūsmu Ārenshōpas saddu. 1939

Tusnā dabba sen zukkans, 1936

Tusnā dabba sen zukkans

Tusnā tautāspawida, 1945

Zēimas tautāspawida en Prūsai

Zēimas pawīda sen slidenīkan, 1925 m.


Zēimas tautāspawida

Zēimas tautāspawida prei jūrjan, 1923

Zēimas tautāspawida

Zēimas tautāspawida

Zēimas tautāspawida

Šākas pjausnā, 1911

Perejīngis gennas Dorotējas Kjōrtes pōrtretan, 1913

Pawīda en gennans, 1926

Buttas altāri, 1923

Spaktaūjantjas mērgas en appei, 1913 m.


Spaktaūjantjas mērgas en appei

Paīmeni, 1920

Trīs gennas sen sirnin, 1919

Šākas pjausnā, 1913

Tautāspawida sen klentins, 1933

Paimeni sen klentins, 1920

Nagā genā pa glōsju, 1913

Pawīda en āugarbjan sen gennans

En ellingu, 1929

En Ārenshōpu

Gailā tautāspawida prei jūrjan, 1933

En Darsu, 1933

A. Partikelas autōgrafs