Ādolfs Ērings

Gals be mergā, 1900 m.

En 1863 m. sallawas 7 d. gimma Ādolfs Ērings (miksiskai Adolf Hering) en Bussjas kāimu, prei Sēinitan (Galinda, prei Bartas araīkan), kunsteniks.

1881 – 1885 m. studīwuns en Kunnegsgarbas kunstas akadēmijai.

En 1899 m. aujāja en Berlīnan.

Grazzina Rēzljas be Rūsjan kīrkin altārins.

Aulaūwa en 1932 m. en Rūsjamans.

Bētan prei jūrjan


En wajjamans


Pāran prei jūrjas krāntan


Zānsjas


Sēras prasīsenis. Warā pōstiskarti.


Pra appin pa stabbans


Nawwan mettan. 1891 m.


Etzignāsna


Saldan kliptan, 1892 m.