Rāmawas prūsinei

Tū īr ni waīdusi, kāigi as milāi ten,
Buccau meddus smārdis wārsans,
Endāusina si sen twāise saūlis endirīsnan,
Tapīwuns si sen āpjans strēlans twāisan skebbeljan.

Tū pēr men assei prābutiskas Saūli
En gēidras dāngus bearaīkei plattibei.
Ezze Aīstinmarjai līnku Sembas krāntas
En Kāpan bangaujantī gaīlasmu gārbu.

En twāise akkin galīmbiskwai aīnat
Baltijas bangūdelbi bangaūja,
Be Nerrijas ēnilgan ēn prūsan tāliskans
Pra Pippeljan Pintin skreīljai dēlbja… en dāusan.

Dabber ni waīda as kāigi ēnstwendau mennei auskrāistwei
Iz swāise kēsmingiskas wundans,
Kaddan Pannu wīrst gessus en buttu
Pagār aliskaniskan pannin prei damrawan.

Debbas Rāmawas prūsiska Dēiwi,
Emprābutiskan staddan auwerjais mennei akkins,
Wāriku anzanu šlamīntjai sen brūnans lappans
En gaīlas zēimas ilgai naktei.

2002 m.

Antāns Aleknōnis

Sklaitīnsna: Teikā