Jaīs emprīki

Jaīs emprīki
Ik paēisei ezze wāramans,
Pirzdau aulaūwusins gintummans,
Ik tū ni waīda billan
Neggi wīdan,
Kai stan enwaidīnlai,
Dirēis en dāngun
Kīrsa kawīdan kabba wannags en pusideinammans
Erlāngjais zīgzdas zirnīkan
Zālljas staggaran, kaddegas wippjan
Stāis kīrsa wundan,
Ēn ku twāise etswāikstisenis nīksta,
Jaīs bētu emprīki.

Kāigi eīskei
Šin timran pulsijja.

Ērwins Krūks

Sklaitīnsna: Teikā