Etwērpjais brāti

As kwāi minītun wāran prūsan tāutan,
As kwāi minītun amzjan, nūsan brātin:
Etwērpjais nūmans prābutskans aušaūtins –
Mes tebbei prūsiskai ni mazzimai waitjātwei.
Twajs kērmens ast enwangiskan aulaūwuns,
Sklāit gīwan dabber nōseilis be dūsi.
Druwēimai mes: tū ainawārst etgimsenjan pagaūwuns,
Etkūmps twajā bilā jau tebbei šlūzi.
Etwērpjais, brāti, tū enkapts, as asma gīwan,
Be twajjan teīsin zmānina stāi sīrai nūsan,
Tū sīmtans mettans migguns teinū etskīwuns
Be mes etkūmps widāimai wāran Prūsan…

Prāncis Arellis

Sklaitīnsna: Teikā