Wāras Rossgartenas kīrkis kapurna

kapurnas deīktan

Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnas deīktan tēnti

Dīnkun archeōlogu Kōnstantinu Skworcōwu per meddjagan ezze Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnan. Kāigi jāu bēi bilītan tēnti na kapurnas deīkatan audāst si nawwas pintis zeisnā. Pirzdau pagaūwinjai zēisnas dēlans ainunts iz archolōgans dāi peisālin, kāi en stessmu deīktu ni ast nika istōriskan, adder ekskawatōramans kapāntjai, enwaidinna si, kāi stwen ast zārkai sen enkaptans.

Voigt

Jōhans Foigts, istōriniks

Stesse paggan ast interessanti waīstun kas iz Kunnegsgarbas buwītajans enkapts en šissei kapurnai. Wissan pirman, stwi en Wāras Rossgartenas kīrkis kapurnai ēnkapts labbai waīsts istōriniks Johannes Voigt (1786-1863), kawīds bēi peisāwuns Prūsas istōrijas newīnjans tōmans – “Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens”, perlazīntans en Kunnegsgarbu en 1827-1839 mettans.

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Voigt

 

 

 

Hagen

Ernsts Hāgens, kunsteniks

Kits zmanēnts segīwuns tūlan per prūsiskan zinānin ast Ernst August Hagen (1797-1880).

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_Hagen

Tāns bēi Kunnegsgarbas kunstas istōriniks be en 1830 m. tāns pastāi pirms kunstas istōrijas profesōrs en Prūsai. Tāns bēi aīns iz gruntenīkans stesse muzējas “Prūsa”. Ezze 1846 ērgi 1857 m. perlazīnuns  “Prūsiskan prōwinciskan lappan (Preußischen Provinzblätter)”. En 1844 m. tāns gruntinnuns “Prūsas prawāriskas enlaukīsnas Perōnin (Die Altertumsgesellschaft Prussia)”.

http://de.wikipedia.org/wiki/Altertumsgesellschaft_Prussia

Tēt dīgi stwi ēnkapts tenesse tāws – Karl Gottfried Hagen (1749-1829), kawīds bēi apōtekeris, be en 1779 m. pastāi fizīkis, kēmijas, bōtanikis be mineralōgijas prōfesōrs. En 1811 m. tāns gruntininuns Kunnegsgarbas bōtaniskan saddan. En 1819 m. tāns perlazīnuns lāiskan “Prūsiskai  aūgmenjai”.

kapurnaskarti

Wāras Rossgartenas kīrkis kapurna

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Gottfried_Hagen

Dabber stwi ēnkapts Christian August Lobeck (1781-1860), klassisks filolōgs.

http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_August_Lobeck

Tēt dīgi stwi ēnkapts Friedrich August Gotthold (1778-1858), gīmnazijas “Frīdrichs Kollegium” direktōrs.

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_August_Gotthold

Sklaitīnsna: Nawwiniskai