“Wandalismas” kliptan

Pamīntlan

Sakkjas 2 d. en Kunnegsgarbu prei Merūnas dwarran kīrsnan automōbiljan BMW sirzdau dēinan jāja spārts dīwai, izjāja iz pintin be enjāja en pamīntlan stēisan mackāliskan karjaūsnikan (stwen enkaptāi delli mackāliskai karjaūsnikai). Tēt ēst pastippan pamīntlan teinū pastāi pernaikīntan – krūwa stabāi sen emnins, lemtan garrjan.

Spārts simbōliskai segītan. Ikāigi aulemtā waīstis iz Merūnas dwarran. Spārtiskan, kawīdan mazzi pernaikīntun mackāliskan okupācijan. Simbōliska segisnā. Adder kliptan – ka reālai audāst si šandēinan prei niwidamīnan Merūnas dwarran.