Spīli ezze “baltans” be “waīdilans” anga nawwas intrīgas sen “baltiskans kriwūlins”

J. Trinkūns

J. Trinkūns wākaui jātwei en Krazjans

En 2012 m. Jōns Trinkūns pawakēi, kāi tirtī “Kruwūli” turri preipaltwei en 2013 sēmenjas mēnsjan en Punsku, en Pēterjas Lukošewičas pillei. Adder niwārai jāu pastāi zinātan, kāi Trinkūns anga leītawiska “Romuva” widāntjai, kāi tenēi stwen ni wīrst būwusis per kunnegans, niggeistai pawakīwusis, kāi tirtī “Kruwūli” wīrst preipallusi en Zemāitijai, en mēstu Kražiai. Kawīdan tikslan? Kasse paggan leītawiska “Romuva” ni mazīlai justun sin per kunnegans prei Pēterjan Lukošewičan kāigi sta bēi ānkstais? Beggi šin rēizan stwen en Punsku wīrst būwuns per kunnegan tēt bilīts Liutauras Baltasis be tenesse “Baltuva” – Trinkūnas kōnkurents, kawīds mēri ezze sin kāi tāns astits arwis swents waīdils be aīns ainunts waīdils en baltiskasmu swētu.

P. Lukošewičs

P. Lukošewičs wākaui jātwei en Punskan

Tētet, “kriwūli” en Punsku wīrst būwusi en sēmenjan 7-9 d.

adder “kriwūli” en Krazjamans wīrst būwusi en līpas 12-14 d.

Ik ānkstais tēr Trinkūns bēi ōpiciāls “waīdils”. Teinū widātan, kāi ōpiciālan būlai jāu dwāi wippjai. Spīli ezze “baltans” be “waīdilans” ēit tālis be teinū tenā būlai dabber wesselaisi!

 

Sklaitīnsna: Nawwiniskai