“As ni wālinlai per stan buttan”

Buttan, kawīdan plannauja di naikīntun ast prēi kāirai ezze Zakhaimas dwarimmans

Buttan, kawīdan plannauja di naikīntun ast prēi kāirai ezze Sakkakāimas dwarimmans

— gērdau skrittinikan Kunnegsgarbas klubbas wadūns, Aleksejs Gubins. Tāns ni wīrst enlaikāwuns perōnewingin skatīsnan stesses gīnsnan ezze wāras buttas naikīnsnai en Leītawiskai suppjan en Kunnegsgarbu.

Pa tenesse presnan prawerru arwiskai plattintun Sakkakāimas (tēnti – Maskōwitiskan) prōspektan, adder ni zēistun tunnelan. “Stan buttan bēi wālstis buttan, kwēi buwīnusis wālstis šlūzenikai stesse niaūktan rangan, prei perwaidīnsnan, gewinījai, ugnisargiskenikai”.

Tāns gērdawuns kāi sta ast ni swarewīngi, kāi subban buttan ast en Leītawiskas suppjas ansamblju stēisan istōriniskans zēistans. “As buwinna stwi, be eraīnan dēinan widāi kurkans; sta ast šaūsmas”. “Mēstan — ast gīws ōrganizms: wāran pastānja naikīntan, nawwan pastānja zēistan.

Ānkstais Kunnegsgarbas mers jāu bilīwuns, kāi Maskōwitiskas prōspektas plattisnas prōjekts pastāi teīktan, per stan prawerru naikīntun wāran miksiskan buttan.

Meras peisāli izwakīwusi debbikan rezōnansan en blōgamans be sirzdau perōnewingins ōrganizacijans. Ni prawerru dwigubātwei, kāi stan buttan wīrst pastāwuns naikīntan, kāi sta bēi ānkstais sen gazzas kliptawan.